Zo werken wij!

Wat is een wond?

Een wond is een beschadiging van de huid. Door verschillende oorzaken kan de genezing van een wond vertraging oplopen.

Normale wondheling is een complex proces, dat beïnvloed wordt door verschillende factoren. Bij een complexe wond is het normale helingsproces verstoord. Een professionele behandeling is dan nodig.

Tijdens het eerste bezoek van de verpleegkundige vraagt zij u naar de voorgeschiedenis van de wond, welk onderzoek is al gedaan en zij kijkt naar uw gehele gezondheidssituatie. De verpleegkundige bekijkt de wond, maakt een foto van de wond en bespreekt haar bevindingen met u. Ook kan zij uw specifieke situatie bespreken met uw behandelend arts of de verpleegkundig specialist. Als er nog geen diagnose is of er is meer onderzoek nodig dan kan zij doorverwijzen naar een specialist.

De verpleegkundige stelt samen met u het wondbehandelplan op, maakt afspraken over de behandeling thuis, welke tijdstippen en bespreekt met u hoelang de behandeling zal zijn. Gedurende de behandeling wordt er regelmatig een foto van de wond gemaakt.

Elektronisch cliëntendossier
Alle verzorgingsgegevens houden wij bij in een elektronisch cliëntendossier. U bepaalt wie er inzage heeft in uw dossier en uw behandelend arts kan digitaal uw wondbehandeling volgen. Heeft u geen internet of een computer dan ontvangt u een kopie van de rapportage.

Indicatie 
De verpleegkundige stelt op basis van een gedegen onderzoek een indicatie vast. Deze indicatie is de basis voor de vergoeding van de noodzakelijke verpleging. De verpleegkundige bestelt het wondmateriaal en zorgt ervoor dat er altijd voldoende wondzorgmateriaal aanwezig is. Onze verpleegkundigen gebruiken eenduidige protocollen en standaarden die evidence based zijn.
De verpleegkundige zorgt ook voor nazorg en schakelt zonodig thuiszorg in. De verpleegkundige komt zo vaak als nodig voor de behandeling, maar komt minimaal iedere twee weken de wond bekijken om de genezing te bewaken (monitoring) als de daadwerkelijk zorg uitgevoerd wordt door b.v. de (thuis)zorgmedewerker en/of mantelzorger(s).

Gemiddeld cijfer:

8.6

Aanbevolen door:

99%

Aantal waarderingen:

481