Samenwerking met mantelzorgers


Samenwerking met mantelzorgers

‘Gewoon leven' zoals de cliënt dat gewend was, of wil. Daarbij spelen de ‘oude' contacten een belangrijke rol: de partner, kinderen, kleinkinderen, familieleden, buren en vrienden. Deze contacten tezamen kunnen de mantelzorg vormen.

Als we een cliënt ondersteunen bij hoe hij zelf wil leven, ligt het voor de hand samen te werken met de mantelzorgers.
Deze samenwerking gaat over:
  • Verkrijgen van informatie: Wie is de cliënt, wat vindt de cliënt belangrijk? (De mantelzorger is bron van informatie: hij is immers degene die de cliënt goed kent).
  • Samenwerken met de mantelzorger bij het zorgen voor en ondersteunen van de cliënt (de mantelzorger als ‘collega-zorgverlener').
  • De mantelzorger ondersteunen bij de problemen die hij of zij ervaart (de mantelzorger als hulpvrager).
  • Ondersteunen van de mantelzorger om de oude relatie met de cliënt voort te zetten of opnieuw invulling te geven (de mantelzorger als partner, of dochter of buurman).
Mantelzorgers hebben vaak, lang voordat wij als verpeegende de cliënt leren kennen, langere tijd voor de cliënt gezorgd. Zij hebben kennis over de cliënt en over wat de cliënt nodig heeft. Zij zijn de constante factor in zijn leven en behartigen zijn belangen, zeker als hij of zij door cognitieve problemen zelf zijn leven niet meer kan overzien. Als er (thuis of in een zorginstelling) professionele verpleging in beeld komt, zullen mantelzorgers de zorg pas over durven laten aan professionals als zij zien dat zij het minstens net zo goed doen. Het kost tijd om dat vertrouwen te krijgen! Vaak volgt men in het begin de zorg kritisch. Hiervoor schakelen we een casemanager in.

Bij gesprekken over het zorgleefplan is het vaak lastig voor een cliënt om zijn eigen vragen en behoeften te verwoorden. Het kan helpen als een bekende met hem mee denkt. 
We vragen de cliënt daarom of hij het prettig vindt om iemand mee te nemen in de gesprekken. Iemand die hem goed kent, vaak de partner of een kind van de cliënt. 
Als je spreekt met een mantelzorger die langdurig voor de cliënt gezorgd heeft, sluit dan met de zorg die wij gaan bieden zo goed mogelijk aan bij de zorg van de mantelzorger.

 

Gemiddeld cijfer:

8.6

Aanbevolen door:

99%

Aantal waarderingen:

481